Thau Cicles Formatius

Disseny:

Altres cicles:

Disseny:

Altres cicles:

Integració social

Integració
social

Titulació que et capacita per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per als professionals.

Gràfica publicitaria

GRAU SUPERIOR

Integració
social

Titulació que et capacita per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per als professionals.

Dades bàsiques

Titulació oficial
Tècnic superior d’integració social

Durada
Dos curs acadèmics

Horari
Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés
· Títol batxillerat
· Títol de tècnic en grau mitjà

· Haver superat la prova d’accés a grau superior
· Consulta altres vies d’accés (gencat.cat)

Pla d'estudis

 • Context de la intervenció social.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Promoció de l’autonomia personal.
 • Inserció sociolaboral.
 • Sistemes augmentatius de comunicació.
 • Atenció a les unitats de convivència.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Mediació comunitària.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’integració social.
 • Formació en centres de treball.

132 h
132 h
198 h
198 h
132 h
165 h
  99 h
132 h
132 h
  66 h
  99 h
  66 h
  66 h
383 h

Professorat

 • Gemma Esteve
 • Eugenio José Murcia
 • Carles García

Valors afegits

Títol Oficial del cicle formatiu + certificacions oficials d’anglès.

Thau idiomes

Àmplia xarxa d’aliances en el sector del benestar i la salut.

Modalitat Dual: L’alumne combina la formació al centre amb un període de formació remunerat en una empresa.

Pràctiques en centres de treball de l’àmbit sanitari i assistencial de reconegut prestigi.

Sortides professionals

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d’integració social.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Continuïtat acadèmica

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol
estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Convalidacions amb la UVic- Universitat Central de Catalunya

universitat vic

Grau en Teràpia Ocupacional: 63 crèdits (LOE) / 24 crèdits
(LOGSE)

Grau en Educació Social: 48 crèdits (LOE) i (LOGSE)

Què ens diferencia

Seguiment

 • Grups reduïts de treball que permeten un seguiment personalitzat
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica

Recursos

 • Instal·lacions i equipaments d’última generació, habilitats per dur a terme la pràctica adequada
 • Formació in situ en un complex assistencial

Pràctiques d’empresa

 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa
 • FP Dual

Estalvi en llibres

 • Intranet
 • Consulta d’assistència i notes

Professorat en actiu

 • Claustre docent format per professionals especialistes de la matèria
 • Pla d’estudis adaptat a les necessitats del mercat laboral

Beques

 • Possibilitat d'obtenir ajuda econòmica per sufragar el cost dels estudis gràcies a la contribució de diferents institucions

Durada:
Dos cursos acadèmics
Horari:
de 8 a 14.30 h
Titulació oficial:
Tècnic superior d’integració social

Titulació oficial

 • Tècnic superior d’integració social

Durada

 • Dos cursos acadèmics

Horari

 • Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés

 • Títol batxillerat
 • Títol de tècnic en grau mitjà
 • Haver superat la prova d’accés a grau superior
 • Consulta altres vies d’accés (gencat.cat)
· Context de la intervenció social.132 h
· Metodologia de la intervenció social.132 h
· Promoció de l’autonomia personal.198 h
·Inserció sociolaboral.198 h
· Sistemes augmentatius de comunicació.132 h
· Atenció a les unitats de convivència.165 h
· Suport a la intervenció educativa.99 h
· Mediació comunitària.132 h
· Habilitats socials.132 h
· Primers auxilis.66 h
· Formació i orientació laboral.99 h
· Empresa i iniciativa emprenedora.66 h
· Projecte d’integració social.66 h
· Formació en centres de treball.383 h
 • Gemma Esteve
 • Eugenio José Murcia
 • Carles García
 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d’integració social.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Convalidacions amb la UVic- Universitat Central de Catalunya

universitat vic

Grau en Teràpia Ocupacional: 63 crèdits (LOE) / 24 crèdits
(LOGSE)

Grau en Educació Social: 48 crèdits (LOE) i (LOGSE)

seguiment
Seguiment
 • Grups reduïts de treball que permeten un seguiment personalitzat
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica
recursos
Recursos
 • Instal·lacions i equipaments d’última generació, habilitats per dur a terme la pràctica adequada
 • Formació in situ en un complex assistencial
pràctiques
Pràctiques d’empresa
 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa
 • FP Dual

Estalvi en llibres
 • Intranet
 • Consulta d’assistència i notes
professorat
Professorat en actiu
 • Claustre docent format per professionals especialistes de la matèria
 • Pla d’estudis adaptat a les necessitats del mercat laboral
bacc
Beques
 • Possibilitat d’obtenir ajuda econòmica per sufragar el cost dels estudis gràcies a la contribució de diferents institucions

Valors afegits

Títol Oficial del cicle formatiu + certificacions oficials d’anglès.

Thau idiomes

Àmplia xarxa d’aliances en el sector del benestar i la salut.

Modalitat Dual: L’alumne combina la formació al centre amb un període de formació remunerat en una empresa.

Pràctiques en centres de treball de l’àmbit sanitari i assistencial de reconegut prestigi.