Thau Cicles Formatius

Disseny:

Altres cicles:

Disseny:

Altres cicles:

Equip

el nostre
equip

el nostre equip

el nostre
equip

Equip
Maria Pla

Maria Pla
Direcció

Bárbara Martinez

Bàrbara Martínez
Coordinació Disseny

Gemma Esteve

Gemma Esteve
Coordinació Integració Social

Aris Miranda

Aris Miranda
Coordinació Esports

Toni Saborit
Coordinació Esports

Elena Boades
Coordinació Educació Infantil

Jorge Wimes
Coordinació ASIX

Maria Serra
Responsable Formació Empresa

Anna Boada

Anna Boada
Responsables Secretaria Acadèmica

Lourdes Abad
Responsables Secretaria Acadèmica

EQUIP DOCENT

EQUIP DOCENT

ASIX (administració de sistemes informàtics en xarxa)

Jordi Fernández
Carlos Carbonell
Ruben Alcalde
Maria Pla
David Agras
Carlos Salvador
David Palacios
Xavi Pou
Jorge Wimes
Edu Lara
Daniel González

Condicionament
Físic

Fede Ruiz
Aris Miranda
Jordi Torras
David Palacios
Toni Saborit
Xiscu Morelló
Mayra Díaz
Luis Enrique Conde
Anna Pacheco
Jordi Vázquez
Neus Sánchez
Jordi Soler

Integració
Social

Vicent Alminyana
Teo Peiró
Joan Cascante
Víctor Vega
Emerson Blanco
Olga Suñol
Paco Ruíz
Andrea Xandri
Luca Cappuccio
Bàrbara Martínez
Gerard Sierra
Mónica Tornadijo

Gràfica
Publicitària

Gemma Esteve
Eugenio José Murcia
Carles García

APGI (Assistència al
producte gràfic interactiu)

Natalia Galbán
Teo Peiró
Andrea Xandri
Amaia Brena
Chus Franco
Arnau Tàsies
Glòria López
Jofre Mañé
David Caules
Carme Miquel
David Agras
Maria Pla
Carles García

Jordi Fernández
Carlos Carbonell
Ruben Alcalde
Maria Pla
David Agras
Carlos Salvador
David Palacios
Xavi Pou
Jorge Wimes
Edu Lara
Daniel González

Fede Ruiz
Aris Miranda
Jordi Torras
David Palacios
Toni Saborit
Xiscu Morelló
Mayra Díaz
Luis Enrique Conde
Anna Pacheco
Jordi Vázquez
Neus Sánchez
Jordi Soler

Vicent Alminyana
Teo Peiró
Joan Cascante
Víctor Vega
Emerson Blanco
Olga Suñol
Paco Ruíz
Andrea Xandri
Luca Cappuccio
Bàrbara Martínez
Gerard Sierra
Mónica Tornadijo

Gemma Esteve
Eugenio José Murcia
Carles García

Natalia Galbán
Teo Peiró
Andrea Xandri
Amaia Brena
Chus Franco
Arnau Tàsies
Glòria López
Jofre Mañé
David Caules
Carme Miquel
David Agras
Maria Pla
Carles García