Thau Cicles Formatius

Disseny:

Altres cicles:

Disseny:

Altres cicles:

Condicionament físic

Condicionament
físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats.
Classe de fitness. Exercici. Condicionament físic

GRAU SUPERIOR

Condicionament
físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats.

Dades bàsiques

Titulació oficial
Tècnic superior
Condicionament físic

Durada
Dos cursos acadèmics

Horari
Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés
· Títol de batxillerat
· Títol de tècnic de grau mitjà

· Haver superat la prova d’accés a grau superior
· Consulta altres vies d’accés (gencat.cat)

Pla d'estudis

 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
 • Habilitats socials.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent.
 • Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical.
 • Condicionament físic en l’aigua.
 • Tècniques d’hidrocinèsia.
 • Control postural, benestar i manteniment funcional.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès.
 • Projecte de condicionament físic.
 • Formació en centres de treball.

165 h – 132 h
132 h – 120 h
264 h – 231 h
165 h – 132 h
132 h – 111 h
165 h
132 h –   99 h
165 h
  99 h
  66 h
  99 h
  66 h
350 h

Professorat

 • Fede Ruiz
 • Aris Miranda
 • Jordi Torras
 • David Palacios
 • Toni Saborit
 • Xiscu Morelló
 • Mayra Díaz
 • Luis Enrique Conde
 • Anna Pacheco
 • Jordi Vázquez
 • Neus Sánchez
 • Jordi Soler

Valors afegits

Títol Oficial del Cicle formatiu + Certificacions oficials d’Anglès.

Facilitació dels tràmits
ROPEC – Registre Oficial Professionals de l’Esport de Catalunya.

EREPS – European Register of Exercise
Professionals.

Modalitat Dual:
L’alumne combina la formació al centre amb un període de formació remunerat en una empresa.

Participar dels cursos de formació que ofereix el propi DIR per millorar com a professionals.

Accés gratuït de dilluns a diumenge en horari complert a Centre DIR Castillejos

Sortides professionals

 • Entrenador/a de condicionament físic en sales de fitness.
 • Instructor/a d’activitats dirigides amb suport musical.
 • Entrenador/a personal.
 • Instructor/a d’activitats aquàtiques i hidrocinesia.
 • Coordinador/a o director/a tècnic/a.
 • Instructor/a d’activitats de CF per a col·lectius especials.

Continuïtat acadèmica

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau, podent obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Convalidacions amb la UVic- Universitat Central de Catalunya

universitat vic

Grau CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport): Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum  acadèmic cursat en el CFGS.

Doble grau en CAFE/MEP (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport / Mestre Educació Primària): Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.

Què ens diferencia

Seguiment

 • Grups reduïts de treball
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica

Recursos

 • Espais habilitats on poder realitzar les pràctiques adients segons la modalitat (sala de musculació, piscina, sala de ioga, pilates...)

Pràctiques d’empresa

 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa
 • Modalitat Dual

Estalvi en llibres

 • Intranet
 • Consulta d’assistència i notes

Professorat en actiu

 • Claustre docent format per professionals especialistes de la matèria
 • Pla d’estudis adaptat a les necessitats del mercat laboral
 • Metodologia pedagògica innovadora

Doble titulació anglès

 • Classes d’anglès per nivells (CIC Idiomes)

Durada:
Dos cursos acadèmics
Horari:
de 8 a 14.30 h
Titulació oficial:
Tècnic superior Condicionament físic

Titulació oficial

 • Tècnic superior
 • Condicionament físic

Durada

 • Dos cursos acadèmics

Horari

 • Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés

 • Títol de batxillerat
 • Títol de tècnic de grau mitjà
 • Haver superat la prova d’accés a grau superior
 • Consulta altres vies d’accés (gencat.cat)
· Valoració de la condició física i intervenció en accidents. 165 h – 132 h
· Habilitats socials. 132 h – 120 h
· Fitness en sala d’entrenament polivalent. 264 h – 231 h
· Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical. 165 h – 132 h
· Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical. 132 h – 111 h
· Condicionament físic en l’aigua. 165 h
· Tècniques d’hidrocinèsia. 132 h – 99 h
· Control postural, benestar i manteniment funcional. 165 h
· Formació i orientació laboral. 99 h
· Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h
· Anglès. 99 h
· Projecte de condicionament físic. 66 h
· Formació en centres de treball. 350 h
 • Fede Ruiz
 • Aris Miranda
 • Jordi Torras
 • David Palacios
 • Toni Saborit
 • Xiscu Morelló
 • Mayra Díaz
 • Luis Enrique Conde
 • Anna Pacheco
 • Jordi Vázquez
 • Neus Sánchez
 • Jordi Soler
 • Entrenador/a de condicionament físic en sales de fitness.
 • Instructor/a d’activitats dirigides amb suport musical.
 • Entrenador/a personal.
 • Instructor/a d’activitats aquàtiques i hidrocinesia.
 • Coordinador/a o director/a tècnic/a.
 • Instructor/a d’activitats de CF per a col·lectius especials.
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau, podent obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Convalidacions amb la UVic- Universitat Central de Catalunya

universitat vic

Grau CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport): Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum  acadèmic cursat en el CFGS.

Doble grau en CAFE/MEP (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport / Mestre Educació Primària): Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.

seguiment
Seguiment
 • Grups reduïts de treball
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica
recursos
Recursos
 • Espais habilitats on poder realitzar les pràctiques adients segons la modalitat (sala de musculació, piscina, sala de ioga, pilates…)
pràctiques
Pràctiques d’empresa
 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa
 • Modalitat Dual

Estalvi en llibres
 • Intranet
 • Consulta d’assistència i notes
professorat
Professorat en actiu
 • Claustre docent format per professionals especialistes de la matèria
 • Pla d’estudis adaptat a les necessitats del mercat laboral
 • Metodologia pedagògica innovadora
recursos àngles
Doble titulació anglès
 • Classes d’anglès per nivells (CIC Idiomes)

Valors afegits

Títol Oficial del Cicle formatiu + Certificacions oficials d’Anglès.

Facilitació dels tràmits
ROPEC – Registre Oficial Professionals de l’Esport de Catalunya.

EREPS – European Register of Exercise
Professionals.

Modalitat Dual:
L’alumne combina la formació al centre amb un període de formació remunerat en una empresa.

Participar dels cursos de formació que ofereix el propi DIR per millorar com a professionals.

Accés gratuït de dilluns a diumenge en horari complert a Centre DIR Castillejos