Thau Cicles Formatius

Disseny:

Altres cicles:

Disseny:

Altres cicles:

Gràfica Publicitària

Gràfica
Publicitària

elisava
L’alumne assoleix els coneixements necessaris per convertir-se en un professional de la comunicació gràfica. La formació rebuda li permet treballar en àmbits relacionats amb la publicitat, l’edició gràfica, el disseny, l’entorn multimèdia i els mitjans de comunicació.
gràfica publicitària

GRAU SUPERIOR

Gràfica
Publicitària

L’alumne assoleix els coneixements necessaris per convertir-se en un professional de la comunicació gràfica. La formació rebuda li permet treballar en àmbits relacionats amb la publicitat, l’edició gràfica, el disseny, l’entorn multimèdia i els mitjans de comunicació.

Dades bàsiques

Titulació oficial
Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària

Durada
Dos cursos acadèmics

Horari
Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés
· Batxillerat artístic
· Batxillerat + prova específica
· Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny

· Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny
· Haver superat la prova d’accés a grau superior
· Altres vies d’accés (gencat.cat)

Pla d'estudis

 • Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual
 • Fonaments del Disseny Gràfic
 • Fotografia
 • Història de la Imatge Publicitària
 • Teoria de la Publicitat i Màrqueting
 • Formació i Orientació Laboral
 • Formació Pràctica en Empreses
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual
 • Mitjans Informàtics
 • Projectes de Gràfica Publicitària
 • Projecte Integrat
 • Teoria de la Imatge
 • Tipografia
 • Crèdits de lliure disposició
 • Anglès

  99 h
  99 h
  99 h
  99 h
  99 h
  66 h
280 h
198 h
  99 h
400 h
  99 h
  66 h
198 h
  99 h
  99 h

Professorat

 • Vicent Alminyana
 • Teo Peiró
 • Joan Cascante
 • Víctor Vega
 • Emerson Blanco
 • Olga Suñol
 • Paco Ruíz
 • Andrea Xandri
 • Luca Cappuccio
 • Bàrbara Martínez
 • Gerard Sierra
 • Mónica Tornadijo

Valors afegits

Títol oficial del cicle formatiu + Certificacions oficials d’anglès.

Portfolio Night
Trobada on l’alumnat presenta el seu portafolis a diferents estudis de disseny amb professionals del sector.

Possibilitat d’obtenir 2 títols oficials d’APD en només 3 anys.
Els alumnes que hagin cursat aquest cicle poden aconseguir en només un curs acadèmic addicional el títol de Grau superior de Gràfica Interactiva.

Participació premis Laus i Blanc Festival, membres de l’ADG-FAD.

Workshops amb professionals del sector.

Conveni de col·laboració i formació
amb ELISAVA.

La Institució Cultural del CIC i ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria ofereixen conjuntament els Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny.

Sortides professionals

 • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
 • Direcció d’art.
 • Direcció creativa.
 • Preparació d’arts finals per imprimir-les correctament.
 • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

Continuïtat acadèmica

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dona preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny (convalidació de 42 ECTS, repartits entre 1r i 2n, del Grau de Disseny d’Elisava).
 • Als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Al món laboral.

Què ens diferencia

Seguiment

 • Grups reduïts de treball
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica

Recursos

 • Serigrafia i maquetació
 • Laboratori de fotografia
 • Taller amb impressora 3D

Pràctiques d’empresa

 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa

Beques Erasmus

 • La UE atorga aquesta beca a l'alumnat que compleixi uns requisits (qualificacions, idiomes, etc). La beca permet estudiar a l'extranger i també combinar aquesta estada acadèmica amb períodes de pràctiques que permeten adquirir experiència laboral.

Professorat en actiu

 • Claustre docent format per professionals del sector

Recursos

 • Classes d’anglès per nivells (CIC Idiomes)

Durada:
Dos cursos acadèmics
Horari:
de 8 a 14.30 h
Titulació oficial:
Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària

Titulació oficial

 • Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària

Durada

 • Dos cursos acadèmics

Horari

 • Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés

 • Batxillerat artístic
 • Batxillerat + prova específica
 • Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny
 • Haver superat la prova d’accés a grau superior
 • Altres vies d’accés (gencat.cat)
· Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual.99 h
· Fonaments del Disseny Gràfic.99 h
· Fotografia.99 h
· Història de la Imatge Publicitària.99 h
· Teoria de la Publicitat i Màrqueting.99 h
· Formació i Orientació Laboral.66 h
· Formació Pràctica en Empreses.280 h
· Llenguatge i Tecnologia Audiovisual.198 h
· Mitjans Informàtics.99 h
· Projectes de Gràfica Publicitària.400 h
· Projecte Integrat.99 h
· Teoria de la Imatge.66 h
· Tipografia.198 h
· Crèdits de lliure disposició.99 h
· Anglès.99 h
 • Vicent Alminyana
 • Teo Peiró
 • Joan Cascante
 • Víctor Vega
 • Emerson Blanco
 • Olga Suñol
 • Paco Ruíz
 • Andrea Xandri
 • Lucca Cappuccio
 • Bàrbara Martínez
 • Gerard Sierra
 • Mónica Tornadijo
 • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
 • Direcció d’art.
 • Direcció creativa.
 • Preparació d’arts finals per imprimir-les correctament.
 • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dona preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny (convalidació de 42 ECTS, repartits entre 1r i 2n, del Grau de Disseny d’Elisava).
 • Als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Al món laboral.
seguiment
Seguiment
 • Grups reduïts de treball
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica
recursos
Recursos
 • Serigrafia i maquetació
 • Laboratori de fotografia
 • Taller amb impressora 3D
pràctiques
Pràctiques d’empresa
 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa

Beques Erasmus
 • La UE atorga aquesta beca a l’alumnat que compleixi uns requisits (qualificacions, idiomes, etc). La beca permet estudiar a l’extranger i també combinar aquesta estada acadèmica amb períodes de pràctiques que permeten adquirir experiència laboral.
professorat
Professorat en actiu
 • Claustre docent format per professionals del sector
recursos àngles
Recursos
 • Classes d’anglès per nivells (CIC Idiomes)

Valors afegits

Títol oficial del cicle formatiu + Certificacions oficials d’anglès.

Portfolio Night
Trobada on l’alumnat presenta el seu portafolis a diferents estudis de disseny amb professionals del sector.

Possibilitat d’obtenir 2 títols oficials d’APD en només 3 anys.
Els alumnes que hagin cursat aquest cicle poden aconseguir en només un curs acadèmic addicional el títol de Grau superior de Gràfica Interactiva.

Participació premis Laus i Blanc Festival, membres de l’ADG-FAD.

Workshops amb professionals del sector.

Conveni de col·laboració i formació
amb ELISAVA.

La Institució Cultural del CIC i ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria ofereixen conjuntament els Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny.