Thau Cicles Formatius

Disseny:

Altres cicles:

Disseny:

Altres cicles:

Assistència al Producte Gràfic Interactiu (APGI)

Assistència al Producte Gràfic Interactiu

L’alumne assoleix els coneixements necessaris per desenvolupar tasques de disseny relacionades amb l’edició de webs i en la producció i manteniment d’elements multimèdia i productes gràfics interactius.

Gràfica publicitaria

GRAU MITJÀ

Assistència al Producte Gràfic Interactiu

L’alumne assoleix els coneixements necessaris per desenvolupar tasques de disseny relacionades amb l’edició de webs i en la producció i manteniment d’elements multimèdia i productes gràfics interactius.

Dades bàsiques

Titulació oficial
Tècnic en assistència al
producte gràfic interactiu

Durada
La durada és de 1.600 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

Horari
Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés
· Títol d’ESO + prova específica d’arts plàstiques i disseny
· Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà + prova específica

Pla d'estudis

 • Dibuix Artístic.
 • Anglès
 • Dibuix Tècnic.
 • Edició Web.
 • Fonaments del disseny gràfic.
 • Història del disseny gràfic.
 • Mitjans Informàtics.
 • Multimèdia.
 • Obra final.
 • Projectes.
 • Tipografia.
 • Volum.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Formació Pràctica en Centres de Treball.

99 h
99 h
66 h 271h 99 h 66 h
99 h
271h
66 h
33 h
99 h
99 h
66 h
200h

Professorat

 • Natalia Galbán
 • Teo Peiró
 • Andrea Xandri
 • Amaia Brena
 • Chus Franco
 • Arnau Tàsies
 • Glòria López
 • Jofre Mañé
 • David Caules
 • Carme Miquel
 • David Agràs
 • María Pla
 • Carles García

Valors afegits

Títol oficial del cicle formatiu + Certificacions oficials d’anglès.

Thau idiomes

Participació premis Laus i Blanc Festival, membres de l’ADG-FAD.

Workshops amb professionals del sector i visites a  reconegudes agències/estudis de disseny.

Conveni de col·laboració i formació amb ELISAVA
La Institució Cultural del CIC i ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria ofereixen conjuntament els Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny.

Sortides professionals

 • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
 • Programes d’edició web.
 • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació
  gràfica interactiva i realització dels elements gràfics.

Continuïtat acadèmica

 • Batxillerat.
 • Cicle de grau superior de formació professional.

Què ens diferencia

Seguiment

 • Grups reduïts de treball
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica

Recursos

 • Serigrafia i maquetació
 • Laboratori de fotografia
 • Taller amb impressora 3D

Pràctiques d’empresa

 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa

Estalvi en llibres

 • Intranet
 • Consulta d’assistència i notes

Professorat en actiu

 • Professionals del sector

Doble titulació anglès

 • Classes d’anglès per nivells (CIC Idiomes)

Durada:
La durada és de 1.600 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Horari:
de 8 a 14.30 h
Titulació oficial:
Tècnic en assistència al producte gràfic interactiu

Titulació oficial

 • Tècnic en assistència al producte gràfic interactiu

Durada

 • La durada és de 1.600 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

Horari

 • Matins 8 a 14.30 h

Requisits d’accés

 • Títol d’ESO + prova específica
 • Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà + prova específica
· Dibuix Artístic.99 h
· Dibuix Tècnic.66 h
· Edició Web.271 h
· Fonaments del disseny gràfic.99 h
· Història del disseny gràfic.66 h
· Mitjans Informàtics.99 h
· Multimèdia.271 h
· Obra final.66 h
· Projectes.33 h
· Tipografia.99 h
· Volum.99 h
· Formació i Orientació  Laboral.66 h
· Formació Pràctica en Centres de Treball.200 h
 • Natalia Galbán
 • Teo Peiró
 • Andrea Xandri
 • Amaia Brena
 • Chus Franco
 • Arnau Tàsies
 • Glòria López
 • Jofre Mañé
 • David Caules
 • Carme Miquel
 • David Agràs
 • María Pla
 • Carles García
 • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
 • Programes d’edició web.
 • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i realització dels elements gràfics.
 • Batxillerat.
 • Cicle de grau superior de formació professional.
seguiment
Seguiment
 • Grups reduïts de treball
 • Figura del tutor
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica
recursos
Recursos
 • Serigrafia i maquetació
 • Laboratori de fotografia
 • Taller amb impressora 3D
pràctiques
Pràctiques d’empresa
 • Departament de pràctiques en empresa
 • Borsa de treball pròpia i activa

Estalvi en llibres
 • Intranet
 • Consulta d’assistència i notes
professorat
Professorat en actiu
 • Professionals del sector
recursos àngles
Doble titulació anglès
 • Classes d’anglès per nivells (CIC Idiomes)

Valors afegits

Títol oficial del cicle formatiu + Certificacions oficials d’anglès.

Thau idiomes

Participació premis Laus i Blanc Festival, membres de l’ADG-FAD.

Workshops amb professionals del sector i visites a  reconegudes agències/estudis de disseny.

Conveni de col·laboració i formació amb ELISAVA
La Institució Cultural del CIC i ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria ofereixen conjuntament els Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny.